Juridisk hjälp med asyl, visum och uppehållstillstånd

Advokat inom migrationsrätt i Göteborg & Borås

Vi hjälper dig med allt från ansökningsprocesser och rådgivning till överklagande av beslut från migrationsverket.

Ansöka om asyl

Asyl är ett skydd som beviljas utlänningar som inte kan eller vill återvända till sitt ursprungsland på grund av rädsla för förföljelse. Om asylsökanden lyckas får man flyktingstatus och får stanna i landet på obestämd tid. 

Man kan ansöka om asyl på Migrationsverkets ansökningsenheter eller direkt hos gränspolisen vid inresan. Vid denna ansökningsprocess kan en asylrättsadvokat bistå med hjälp. Du har rätt till ett offentligt biträde från början till slut.

Våra migrationsadvokater bistår även med hjälp kring överklagande av Migrationsverkets beslut.

Uppehållstillstånd

Ett uppehållstillstånd är ett officiellt dokument som ger en utländsk medborgare rätt att bo och arbeta i ett land under en viss tidsperiod. Det finns flera olika typer av uppehållstillstånd, som alla motsvarar olika syften. Vissa uppehållstillstånd beviljas till exempel för arbete, medan andra beviljas för studier eller familjeåterförening. För att ansöka om uppehållstillstånd i Sverige måste den sökande i allmänhet uppfylla vissa krav, till exempel att ha ett giltigt pass och bevis på ekonomisk stabilitet. 

Våra advokater hjälper dig både genom ansökningsprocessen och vid ett eventuellt överklagande.

Juridisk hjälp kring migration och utlänningslagen

Utlänningslagen är den svenska lag som reglerar migration och innefattar de villkor som finns för att vistas i landet, inklusive att ansöka om och beviljas asyl, visum och uppehållstillstånd. Lagen reglerar bestämmelser om vad som kan göra dig berättigad att bo i landet samt hur länge dessa villkor gäller.

Migration är ett komplext och ständigt föränderligt rättsområde och det kan vara svårt för människor att navigera utan professionell hjälp, speciellt utan förståelse för språket.

Tillgång till rättvisa är en grundläggande mänsklig rättighet och alla ska ha möjlighet att få juridisk hjälp när de behöver det. Vårt team av juridiska experter har specialiserat sig på migrationsrätt och finns tillgängliga för att hjälpa dig. Oavsett om du söker information om asyl, uppehållstillstånd, visumkrav eller behöver lämna in ett överklagande, så kan vi ge dig den hjälp du behöver.

Ta hjälp av en migrationsadvokat

Migrationsärenden kan vara komplexa och svårtolkade men genom att ta hjälp av en advokat kan processen förenklas. Vi hjälper dig med allt från ansökningsprocesser och rådgivning till överklagande av beslut från migrationsverket.

Kontakta oss idag för en inledande rådgivning så kommer vi gemensamt fram till hur du ska gå vidare med ditt migrationsärende.