Asyl – advokat inom asylrätt

Ta hjälp av ett offentligt biträde, som fungerar som en gratis advokat för asylsökande. Vi på K Advokater har lång erfarenhet av asylärenden och hjälper dig från start, tveka inte på att kontakta oss.

Söka asyl i Sverige

Så vad är asyl egentligen? Asylsökande är en person som söker skydd mot förföljelse i sitt eget land. Det finns många anledningar till att människor vill söka asyl, bland annat politisk förföljelse, etnisk, religiös eller sexuell diskriminering. 

För att söka asyl i Sverige lämnar du antingen in din ansökan hos gränspolisen vid inresan eller hos en av Migrationsverkets ansökningsenheter. I Göteborg finner du närmsta ansökningsenhet på Vestgatan 2, men det finns även enheter i Stockholm och Malmö.

Processen för att söka asyl kan vara lång och svår, särskilt för dem som inte är bekanta med rättssystemet. Det kan därför underlätta att ta hjälp av ett offentligt biträde, som fungerar som en gratis advokat för asylsökande. Vi på K Advokater har lång erfarenhet av asylärenden och hjälper dig från start, tveka inte på att kontakta oss.

Offentligt biträde i asylfrågor

Som asylsökande har du rätt till ett offentlig biträde som hjälper dig genom hela ansökningsprocessen i allt från möten med olika myndigheter och nödvändig dokumentation till ett eventuellt överklagande i domstol. Dessutom kan offentliga biträden ge värdefull information och stöd till asylsökande under en ofta mycket svår och stressig tid. Genom att se till att alla har tillgång till juridisk hjälp spelar de offentliga biträdena en viktig roll för att skydda rätten till asyl.

Redan till första mötet med biträdet är det en god idé att ta med identitetshandlingar som födelsebevis, pass eller ID-kort. Ta även med handlingar eller dokument som kan styrka dina skäl för att söka asyl. Allt ifrån officiella dokument av myndigheter i hemlandet till tidningsurklipp. Har du behov av en tolk, meddela detta i god tid och även berätta om tolken ska förstå en speciell dialekt.

Söker du asyl har du i regel rätt till ett offentligt biträde och du får själv välja ditt ombud om du vill. Detta innebär att staten betalar hela advokatkostnaden och att du som sökande inte behöver stå för något.

Överklaga avslag av asyl

Ett avslag på din ansökan betyder att Migrationsverket inte anser att du har tillräckliga skäl för att få stanna i Sverige. Ett beslut från Migrationsverket går att överklaga och låta en domstol pröva beslutet. I ditt beslut står det hur lång tid du har på dig att överklaga, ofta tre veckor från den dag beslutet meddelades.

Om du överklagar beslutet behåller du ditt offentliga biträde. Det är oftast samma person som hjälpte dig i kontakterna med Migrationsverket. Om du överklagar ett beslut om avvisning eller utvisning får du oftast stanna i Sverige medan du väntar på att domstolen ska pröva ditt överklagande.

Välkommen att kontakta oss på K Advokater om du behöver rådgivning eller ett offentligt biträde inom asylrätt i Göteborg eller Borås.