K ADVOKATER

En etablerad advokatbyrå med kontor i Göteborg och Borås

K advokater är en etablerad advokatbyrå med kontor i Göteborg och Borås men åtar oss uppdrag i hela Sverige. Vi är specialister inom brottmål, vårdnadstvister och migrationsrätt.

Områden vi valt att specialisera oss på:

Brottmål

Offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde

Uppehållstillstånd

Asyl, arbetstillstånd, visum, uppehållstillstånd på grund av anknytning, uppehållstillstånd på grund av studier, medborgarskap

Vårdnadstvister

Ensam vårdnad, gemensam vårdnad, umgänge med barn, barns boende

Advokater som hjälper dig i brottmål, vårdnadstvister och migrationsrätt.

Vi har hjälpt klienter med olika typer av rättsliga frågor under lång tid. Hos oss kan du känna dig trygg och vi har Advokater i Göteborg och Borås. Välkommen att kontakta oss.

Hos oss erhåller klienten kontinuerligt löpande information om ärendets fortlöpande och har på så sätt den fullständiga informationen som krävs för att kunna avgöra vad för sorts beslut han eller hon önskar fatta. Ärenden som berör förhållanden i andra nationer handlägger vi tillsammans med advokat på ifrågavarande ort. För oss är det otroligt viktigt att du som klient vet att du kan anförtro dig till vår byrå utan risk. Vi alla på firman har självklart tystnadsplikt och får inte yppa något som har meddelats oss i förtroende.

Kontakta gärna oss så berättar vi mer om oss och hur vi kan hjälpa dig.