K advokater en etablerad advokatbyrå med kontor i Göteborg och Borås

Vilka är vi?

K advokater är en etablerad advokatbyrå med kontor i Göteborg och Borås men åtar oss uppdrag i hela Sverige. Vi är specialister inom brottmål, vårdnadstvister och migrationsrätt. Vi har hjälpt klienter med olika typer av rättsliga frågor under lång tid. Hos oss kan du känna dig trygg. Välkommen att kontakta oss.

Hos oss erhåller klienten kontinuerligt löpande information om ärendets fortlöpande och har på så sätt den fullständiga informationen som krävs för att kunna avgöra vad för sorts beslut han eller hon önskar fatta. Ärenden som berör förhållanden i andra nationer handlägger vi tillsammans med advokat på ifrågavarande ort. För oss är det otroligt viktigt att du som klient vet att du kan anförtro dig till vår byrå utan risk. Vi alla på firman har självklart tystnadsplikt och får inte yppa något som har meddelats oss i förtroende.

Kontakta gärna oss så berättar vi mer om oss och hur vi kan hjälpa dig.

Områden vi valt att specialisera oss på:

  • Brottmål – offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde
  • Uppehållstillstånd – asyl, arbetstillstånd, visum, uppehållstillstånd på grund av anknytning, uppehållstillstånd på grund av studier, medborgarskap
  • Vårdnadstvister – ensam vårdnad, gemensam vårdnad, umgänge med barn, barns boende