Din familjerättsadvokat i Göteborg och Borås

Familjerättsadvokat – hjälp vid vårdnadstvist

Ansöka om ensam vårdnad, frågor om umgängesrätt, underhåll, samarbetssamtal, barnens boende osv.

Vi hjälper dig i alla vårdnadstvister.

Svårigheter vid en skilsmässa eller en separation

Vid en skilsmässa eller en separation finns det viktiga frågor som föräldrar till gemensamma barn ställs inför.

  • Ska vårdnaden vara gemensam eller enskild?
  • Ska barnen bo växelvis mellan föräldrarna?
  • Vem ska vara umgängesförälder?
  • Vem ska vara boendeförälder?

Det är inte heller ovanligt att föräldrarna inte kommer överens om dessa frågor och då är det bra att ta hjälp av en professionell advokat. Vi på K advokater har lång erfarenhet av olika typer av boende-, umgänges- och vårdnadstvister där vi hjälper föräldrar att komma till en så bra lösning som möjligt för deras barn.

Boende, umgängesrätt, ensam vårdnad / gemensam vårdnad

För de barn som lever med föräldrar som har separerat blir det viktigt att veta hos vilken förälder de ska bo hos. Kommer de ibland bo med pappa och ibland hos mamma? Vem ska de bo hos under skollov? För att enklare kunna besvara bl.a. dessa frågor så bör föräldrarna avtala tydliga kontrakt eller alternativt att domstolen slår fast i en dom hur boendet, umgänget och vårdnaden ska göras upp om.

Föräldrarna kan också själva skriva ihop ett kontrakt eller avtal som de ska förhålla sig till, men utan att ha fått det godkänt av socialnämnden i kommunen så är det inte juridiskt bindande. I de fall där det tillslut inte är möjligt för föräldrarna att komma överens finns det bara kvar att söka hjälp av en advokat som kan biträda föräldern genom domstolsprocessen.

Barnens rättigheter i en separation

Lagen kommer alltid att utgå från vad som är det bästa för barnet. Sverige som land är också anslutna till Barnkonventionen, ett avtal mellan olika stater och nationer om vad de gemensamt anser är barns rättigheter. Barn har enligt konventionen rätten att säga vad de tycker i tvister om boende, umgänge och vårdnad. Det är inte sällan socialtjänsten i din kommun som kommer fråga barnet vad hen vill och meddelar sedan domaren vad barnet har sagt. Ju äldre barnet är desto mer måste domaren ta hänsyn till barnets vilja i sitt beslut. Barnkonventionen sätter däremot ingen nedre gräns för när det skall ta hänsyn till barnets åsikter. Så till skillnad från vad folk tror så finns det ingen tolvårsgräns och enligt FN:s kommité för barns rättigheter så slår de fast att även små barn kan bilda och uttrycka åsikter.

En rättsprocess är ofta påfrestande att gå igenom för de flesta inblandade, men tänk på att barn alltid mår bäst av att hållas utanför en konflikt mellan sina föräldrar. Försök också att alltid ha en bra dialog med socialtjänsten och familjerätten som ofta spelar en viktig roll i utgången för dessa mål.

Ta hjälp av en familjerättsadvokat

Om du har bestämt dig för att inleda en rättslig process så bör du innan dess ha försökt få till en samförståndslösning i familjerätten utan att det hela behöver leda till en rättegång. Behöver du ändå tillslut anlita ett ombud kan vi på K advokater hjälpa dig då vi är specialiserade inom familjerätt och har hjälpt många föräldrar i olika tvister genom åren.

Utsatt för våld

Om du som förälder eller barnet har utsatts för våld ska du omedelbart göra en polisanmälan och i den finns sedan möjlighet att ansöka om kontaktförbud.