Söker du en offentlig försvarare eller en försvarsadvokat

Vi på K advokater är med och närvarar vid alla led i det juridiska förloppet där vi hjälper dig som klient under samtliga förhandlingar. Kontakta oss för en inledande rådgivning.

Offentlig försvarare eller försvarsadvokat

En offentlig försvarare, eller försvarsadvokat, utses vanligtvis inte om brottet är sådant att straffet brukar bli böter, som exempelvis vid trafikmål.

Staten täcker kostnaden för den offentlige försvararen, om du blir frikänd. Om du däremot döms för brottet blir du skyldig att betala hela eller delar av statens kostnader beroende på din inkomstnivå. En misstänkt har alltid rätt att biträdas av en advokat som man själv utser och i sådana fall är det du själv som står för kostnaden.

I allmänhet bör du anlita en offentlig försvarare redan direkt under förundersökningsprocessen, det vill säga omedelbart när du delgivits eller ska delges misstanke om brott och de första polisförhören ska genomföras. Det är en mycket god idé att redan då ha en expert som kan ge dig råd, oavsett om du är skyldig eller inte.

Det är aldrig en bra idé att företräda sig själv och som lekman försöka ta sig igenom en brottmålsprocess utan en professionell försvarare.