Misstänkt för brott?

K advokater biträder dig oavsett vad du är misstänkt för. Vi är med dig på polisförhör, häktesförhandlingar och i domstolsprocesser där vi ständigt arbetar för att ta tillvara på dina rättigheter. Kontakta oss på K advokater så hjälper vi dig genom hela den juridiska processen. Boka in ett möte för en kostnadsfri inledande rådgivning.

Vad händer när ett brott har begåtts

När ett brott har begåtts börjar polisen utreda exakt vad som hänt, exempelvis genom förhör, undersökning av brottsplatsen eller genom tekniska utredningar. Detta kallas för förundersökning och leds av polis eller åklagare. Förundersökningen kan sedan utmynna till att åklagaren beslutar att åtala en person. Det blir då domstolens uppgift att i tingsrätten pröva om åklagaren med hjälp av utredningen kan bevisa att den åtalade har begått just det brott som åklagaren påstår.

Domstolen förordnar sedvanligt en försvarare för den som är anhållen eller häktad och enligt rättegångsbalken har den som misstänks för ett brott alltid rätt att anlita en egen försvarare. En privat försvarsadvokat som utses av dig själv får sin ersättning av dig personligen, medan en offentlig får sin ersättning av staten.

Den som är misstänkt för brott, den åtalade

Den som är åtalad (misstänkt) för ett brott kallas i juridiska sammanhang den tilltalade. I vissa fall arresteras den misstänkte under hela eller delar av tiden som leder fram till rättegången. Under den tiden i häktet kan den misstänkte tilldelas vissa restriktioner, vilket innebär att ingen kommunikation får ske med någon annan än med sin advokat. I advokatens roll ligger då att hjälpa klienten med att exempelvis vara ett stöd under häktningstiden, förklara klientens situation för anhöriga eller bistå klienten i kontakter med åklagare och myndigheter.

Det är också viktigt att känna till att den misstänkte inte har någon skyldighet att svara på frågor från polisen.