Utsatt för brott

Som brottsoffer har du, på samma sätt en misstänkt, också rätt att fritt välja vilken advokat som ska biträda dig och vi på K advokater har gedigna erfarenheter kring flera olika typer av brottmål.

Om du har utsatts för ett brott ska du så snart som möjligt:

Att vara målsägande kan kännas komplicerat och påfrestande

Har du blivit utsatt för ett brott kallas du juridiskt för målsägande och den efterföljande rättsprocessen kan kännas både komplicerad och påfrestande för dig som brottsoffer. Det är svårt att veta hur man som brottsoffer och målsägande ska föra sin talan på ett juridiskt korrekt och effektivt sätt. Därför behövs en erfaren advokat som kan stötta dig som målsägandebiträde både i och utanför rättssalen. Som brottsoffer har du, på samma sätt en misstänkt, också rätt att fritt välja vilken advokat som ska biträda dig och vi på K advokater har gedigna erfarenheter kring flera olika typer av brottmål.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!