Uppehållstillstånd i sverige

Att ansöka om uppehållstillstånd kan vara en komplex och tidskrävande process. Vårt erfarna team av migrationsadvokater kan hjälpa dig att navigera i ansökningsprocessen och se till att dina papper är i ordning och att du uppfyller alla nödvändiga krav.

Ansöka om uppehållstillstånd

Juridisk hjälp med uppehållstillstånd

En person som är medborgare i ett land utanför EU och vill flytta till Sverige behöver ansöka om uppehållstillstånd. Det finns flera olika skäl att få detta beviljat. Det kan tex. vara ett arbetstillstånd, studentvisum eller med familjeanknytning som anledning. 

Det är viktigt att du har tillståndet redo redan vid inresa och ansökan kan göras via en svensk ambassad, ett konsulat i den sökandes hemland eller via internet hos migrationsverket.

Att ansöka om uppehållstillstånd kan vara en komplex och tidskrävande process. Vårt erfarna team av migrationsadvokater kan hjälpa dig att navigera i ansökningsprocessen och se till att dina papper är i ordning och att du uppfyller alla nödvändiga krav. Vi förstår hur viktigt det är att hålla tidsfrister, och vi kommer att arbeta flitigt för att se till att din ansökan lämnas in i tid. Du får också löpande stöd under hela tillståndsperioden och vi ser till att du fortsätter att följa alla relevanta lagar och förordningar. Oavsett om du ansöker om ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd kan vi tillhandahålla den juridiska hjälp du behöver för att göra processen så smidig och stressfri som möjligt.

Vi erbjuder självklart hjälp och stöd även för dig som behöver förlänga uppehållstillstånd eller fått avslag på din ansökan. Välkommen att kontakta oss för inledande rådgivning!

Uppehållstillstånd för EU/EES-medborgare

Har du medborgarskap i ett annat EU-land så har du rätt att bo, studera, arbeta och starta eget företag i Sverige utan tillstånd från migrationsverket, detta kallas för uppehållsrätt. Så länge du har tillräckliga medel för att försörja dig själv så har du uppehållsrätt och behöver inte ansöka om uppehållstillstånd.

Arbetstillstånd

Som icke EU-medborgare kan du ansöka om arbetstillstånd om du antingen planerar att arbeta i Sverige som arbetstagare eller starta eget företag. För dig som är arbetstagare gäller det att du redan har en anställning vid inresan och anställningen ska ge en lön som kan försörja personen och eventuellt medföljande familjemedlemmar. Om du planerar att flytta till Sverige för att driva eget företag och kommer stanna i längre än tre månader krävs även ett uppehållstillstånd. Du måste också kunna bevisa att du kan försörja dig och eventuell familj i minst två år.

Studentvisum 

För studier längre än tre månader krävs också ett uppehållstillstånd i Sverige för personer som inte är medborgare i ett EU-land. För att ansöka om detta ska eleven redan ha blivit antagen till en utbildning samt kunna bevisa att han eller hon kan försörja sig under tiden för studierna. 

Familjeanknytning

När en person som inte är medborgare i ett EU-land vill flytta till Sverige för att bo med en anhörig kan man bli berättigad uppehållstillstånd för anknytning. Detta gäller dock bara för familjemedlemmar i form av make, maka, registrerad partner, sambo och barn under 18 år. Föräldrar till vuxna barn eller vuxna syskon kan däremot normalt inte få detta tillstånd som anhörig.

Visum för besök

För att besöka Sverige längre än tre månader som icke EU-medborgare behövs också ett uppehållstillstånd. För vistelser under 90 dagar krävs inget tillstånd men du kan däremot behöva ansöka om ett visum.

Välkommen att kontakta våra migrationsadvokater för hjälp, stöd och råd kring alla frågor som kan dyka upp i samband med ansökan, förlängning eller överklagan av uppehållstillstånd.