Behöver du skaffa eller byta målsägandebiträde?

Vi hjälper dig undersöka dina möjligheter till skadestånd, följa med dig på förhör med polis och se till att du känner trygg både före och efter rättegången.

Vad gör ett målsägandebiträde?

Ett målsägandebiträde är ditt stöd och din rådgivare igenom rättsprocessen, även din hjälp med att begära skadestånd för det brott som du blivit utsatt för. I de fall där den skyldiga gärningsmannen inte kan betala skadeståndet till dig finns det möjlighet att begära ekonomisk ersättning från Brottsoffermyndigheten.

När får man rätt till målsägandebiträde?

Om du har blivit utsatt för ett brott som kan ge fängelse för den som begått brottet. Det är domstolen som utser målsägandebiträden i första hand och det görs först när förundersökningen har inletts. Målsägandebiträden får betalt av staten och kostar ingenting för dig som brottsoffer. Om den åtalade döms för brottet kan han eller hon få betala tillbaka kostnaden för målsägandebiträdet till staten.

Varför har man målsägandebiträde?

När någon har utsatts (barn som vuxna) för ett grövre brott eller det finns personliga förhållanden eller andra omständigheter som innebär att målsäganden kan antas ha ett särskilt starkt behov av ombud, utses ett biträde av domstolen och ett byte är möjligt. Våra advokater förordnas regelbundet som målsägandebiträden och hjälper dig som klient när du blivit utsatt. Vår erfarenhet vet hur viktigt det är.

Målsägandebiträde i Göteborg

Kontakta oss om du har frågor, vi finns i Göteborg. Du har rätt att både skaffa eller byta målsägandebiträde. Vi hjälper dig undersöka dina möjligheter till skadestånd, följa med dig på förhör med polis och se till att du känner trygg både före och efter rättegången.

Ta hjälp av vår erfarenhet om du blivit utsatt för brott! Det är din rätt och det är ingen kostnad.