Vilket uppehållstillstånd i Sverige passar dig?

Behöver du hjälp med uppehållstillstånd?

En person som vill flytta till Sverige för att bosätta sig och som är medborgare i ett land utanför EU måste ansöka om uppehållstillstånd. Ansökan kan göras via en svensk ambassad, ett konsulat i den sökandes hemland eller via internet.

Det är viktigt att tillståndet är klart innan inresan till Sverige. Skälet till att man ansöker om uppehållstillstånd måste också anges. Men vad händer om du får avslag? Det kan t.ex. vara ansökan för anhörig och anknytning till familj.

Stöter du på problem är en advokat med lång erfarenhet av ärenden som rör uppehållstillstånd värt mycket. Du är välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri inledande rådgivning.

De olika grunderna för uppehållstillstånd i Sverige

Som medborgare i ett EU-land kan du både bo och arbeta i Sverige utan att behöva ansöka om några tillstånd. De som har sin försörjning tryggad genom egna medel eller genom anställning har rätten att få bosätta sig i Sverige.

Sedan våren 2014 så behöver inte heller medborgare från EU-länder registrera sig hos Migrationsverket.

Uppehållstillstånd som anhörig till någon

Är du anhörig till en person som redan bor i Sverige? Ifall relationen är som make/maka, sambo/registrerad partner eller barn under 18 år kan du vara berättigad till uppehållstillstånd. Föräldrar till vuxna barn eller vuxna syskon kan vanligtvis inte få uppehållstillstånd som anhörig.

Uppehållstillstånd som arbetstagare

Ifall du söker arbete i Sverige och vill ansöka om uppehållstillstånd måste du först och främst visa ett arbetserbjudande från en arbetsgivare i Sverige. Läs mer om förutsättningarna för arbetstillstånd eller kontakta oss så förklarar vi vad du måste redovisa i ansökan.

Uppehållstillstånd som gäststudent

Uppehållstillstånd för studenter gäller endast för studier på universitet eller högskola. Studenten ska betala för studierna i Sverige och måste också redovisa att den kan försörja sig under hela studietiden.

Uppehållstillstånd för att söka skydd (asyl)

Alla personer har rätt att ansöka om asyl i Sverige och är en grundläggande mänsklig rättighet. En flykting anses vara en person som känner en välgrundad rädsla för förföljelser på grund av ras, sexuell läggning, religiös eller politisk uppfattning, nationalitet, kön eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Rädslan för förföljelser kan vara från myndigheter eller från enskilda personer och grupper som hemlandets myndigheter inte kan eller vill skydda.

Uppehållstillstånd för besök – eller visum

Om en person från ett annat land vill besöka Sverige under en kortare period än 3 månader behövs inget uppehållstillstånd. Däremot kan det behövas ett inresetillstånd, d.v.s. visum. Det är endast medborgare i de länder där Sverige eller EU har ett avtal om viseringsfrihet som kan resa in i Sverige utan ett visum. De flesta visum ges av de svenska ambassaderna runt om i världen. En lista med länder vars medborgare behöver visum för inresa i Sverige kan man hitta på regeringens hemsida.