Behöver du hjälp?
Ring 073-382 32 05

Din advokatbyrå i Göteborg & Borås

VÅR ROLL SOM ADVOKATBYRÅ

Vår målsättning som advokatbyrå i Borås och Göteborg är att ge en snabb och effektiv service till både enskilda personer och företag. Arbetet styrs på så sätt att vi lämnar klienten ett råd som ur rättslig synpunkt är den mest lämpliga, varefter det är klienten som fattar det slutliga beslutet om vilka åtgärder som skall vidtas. Med andra ord är det inte vi som advokatbyrå som tar det slutgiltiga beslutet – allt för att du som klient ska känna dig trygg.

Vi arbetar primärt med brottmål som innefattar försvarare och målsägandebiträde, utlänningsrätt som innefattar bl.a. uppehållstillstånd och asyl, vårdnadstvister och försäkringstvister. Andra områden som vi arbetar med är allmän familjejuridik, fordringar och mycket annat.

En stor fördel med att ringa oss för dig som behöver en advokatfirma i Göteborg eller Borås är att du snabbt får svar och råd, och du får rådgivning av en advokat i direkt, utan mellanhänder så som jurister. Vi tror på att hantera ditt ärende med omsorg samtidigt som du som kund till advokatbyrån får raka svar. Oavsett om du söker en brottmålsadvokat, allmän advokatbyrå eller vill ha råd kring en vårdnadstvist så är du bara ett samtal eller mail ifrån att få svar på vilken väg som är bäst att ta.

Är du i behov av juridisk rådgivning så hör av dig till oss. Det första inledande samtalet är alltid gratis och du får tala direkt med en av våra advokater för att diskutera hur din situation bör hanteras.

BROTTMÅLSADVOKAT

Vi på K advokater har lång erfarenhet av olika brottmål där vi ständigt arbetar för dina rättigheter och alltid sätter dig som klient i fokus. Oavsett om du bara är ute efter rådgivning av en advokat eller vill och behöver få hjälp i en rättslig process finns vi här för dig. Har du anlitat en brottmålsadvokat får du en offentlig försvarare som kan ge dig rätt råd hur du bäst bör agera utifrån olika situationer. Hos oss kan du alltid känna dig trygg med att få representation som tror på dig oavsett om du är misstänkt eller utsatt för brott.

ASYL & MIGRATION

Ifall man tvingas fly från förföljelser eller ett land i krig är svensk lag troligtvis inte det främsta man tänker på när man anländer hit. Men ska du påbörja en ansökningsprocess med Migrationsverket så är det oundvikligen vad du kommer att stöta på. Det rådande läget i Sverige för migrationsrätt är dessutom ovanligt komplicerat och kan komma att förändras när som helst. Behärskar man sedan inte språket så kan det bli många frågor som uppstår och behovet av ett professionellt ombud som kan hjälpa dig att nå det beslut du önskar är minst sagt stort.

FÖRSÄKRINGSTVIST

Försäkringstvist innebär att du begärt ersättning av ditt försäkringsbolag som inte vill ge dig någon ersättning eller en för låg ersättning. Vi hjälper dig från ett första möte fram tills en eventuell huvudförhandling i tingsrätten. Många ärenden förlikas redan på ett tidigt stadium efter att försäkringsbolaget erhållit ett kravbrev från oss.

FAMILJERÄTT

De flesta av oss kommer någon gång under livet i kontakt med familjerättsliga frågor. Det är alla de juridiska frågor som handlar om den närmaste familjen och just därför kan det inte bara kännas komplicerat att reda ut på egen hand, utan också känslomässigt påfrestande att vara i en tvist med någon som har stått en så pass nära. Vi på K advokater har lång erfarenhet av familjerätt där vi hjälpt många familjer i Borås, Göteborg och andra kommuner i landet att hitta den bästa lösningen för just deras ärende.