Utsatt för brott

Om du har utsatts för ett brott ska du så snart som möjligt:

  • Göra en anmälan till polisen.
  • Sök också läkarvård om du har blivit skadad och var noga med att läkaren dokumenterar dina skador.
  • Är du rädd för att du ska utsättas för ytterligare brott, kan du även ansöka om kontaktförbud och skyddat boende.
  • Om brottet medfört att du fått kostnader så ska du också spara samtliga kvitton.

Har du blivit utsatt för ett brott kallas du juridiskt för målsägande och den efterföljande rättsprocessen kan kännas både komplicerad och påfrestande för dig som brottsoffer. Det är svårt att veta hur man som brottsoffer och målsägande ska föra sin talan på ett juridiskt korrekt och effektivt sätt. Därför behövs en erfaren advokat som kan stötta dig som målsägandebiträde både i och utanför rättssalen. Som brottsoffer har du, på samma sätt en misstänkt, också rätt att fritt välja vilken advokat som ska biträda dig och vi på K advokater har gedigna erfarenheter kring flera olika typer av brottmål.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!