Behöver du hjälp?
Ring 073-382 32 05

Målsägandebiträde

Rådgivning igenom rättsprocessen

När någon har utsatts för ett grövre brott eller det finns personliga förhållanden eller andra omständigheter som innebär att målsäganden kan antas ha ett särskilt starkt behov av ombud, utses ett biträde av domstolen. Våra advokater på K advokater förordnas regelbundet som målsägandebiträden och hjälper dig som klient när du blivit utsatt för olika typer av brottmål.

Målsägandebiträde kan du få om du har blivit utsatt för ett brott som kan ge fängelse för den som begått brottet. Det är domstolen som utser målsägandebiträden och det görs först när förundersökningen har inletts. Målsägandebiträden får betalt av staten och kostar ingenting för dig som brottsoffer. Om den åtalade döms för brottet kan han eller hon få betala tillbaka kostnaden för målsägandebiträdet till staten.

Utöver att ge dig stöd och rådgivning igenom rättsprocessen ska målsägandebiträdet också hjälpa dig med att begära skadestånd för det brott som du blivit utsatt för. I de fall där den skyldiga gärningsmannen inte kan betala skadeståndet till dig finns det möjlighet att begära ekonomisk ersättning från Brottsoffermyndigheten.

Kontakta oss på K advokater så kan vi undersöka dina möjligheter till skadestånd, följa med dig på förhör med polis och se till att du känner trygg både före och efter rättegången.