Asyl - En advokat kan hjälpa vid avslag

Asyl har många frågor

Vill du söka asyl i Sverige ska du antingen lämna in din ansökan hos gränspolisen vid inresan eller hos en av Migrationsverkets ansökningsenheter. I Göteborg finns ansökningsenheten på Vestagatan 2.

Det är mycket att tänka på och många frågor när man som asylsökande ska söka och stanna i ett land. För barn är det en sak, får vuxna en annan. Ska du söka asyl eller uppehållstillstånd? Hur går man från asyl till medborgarskap? Hur hanteras asyl på migrationsverket?

Ditt offentliga biträde vid asyl

Hjälpen är nära, som asylsökande har du rätt till ett offentligt biträde vars roll blir att lotsa dig igenom hela processen i allt från möten med olika myndigheter, ta fram och ordna med nödvändig dokumentation till ett eventuellt överklagande i domstol.

Redan till första mötet med biträdet är det en god idé att ta med identitetshandlingar som födelsebevis, pass eller ID-kort. Ta även med handlingar eller dokument som kan styrka dina skäl för att söka asyl. Allt ifrån officiella dokument av myndigheter i hemlandet till tidningsurklipp. Har du behov av en tolk, meddela detta i god tid och även berätta om tolken ska förstå en speciell dialekt.

Förbered din ansök för asyl

För asylsökande utses ett offentligt biträde av Migrationsverket som den sökande inte behöver betala något för. Du har även rätten att själv välja vilket ombud du vill ska representera dig, men vill du att en specifik advokat ska hjälpa dig så bör du ange detta redan vid din ansökan till Migrationsverket.

Kontakta oss, vi finns i Göteborg och är med dig från början till slut.

Asyl, migration och uppehållstillstånd

Just uppehållstillstånd är ett samlingsord som ger dig rätt att stanna kvar i landet. Asyl syftar på en människas behov av skydd från förtryck som finns deklarerat i FN-konventionen eller EU:s gemensamma regler. Migration och flykt från hemlandet ska en människa inte behöva utstå, där finns asylregler och konventioner för att hjälpa människor i nöd.