Behöver du hjälp?
Ring 073-382 32 05

Asyl – Behöver du söka en fristad i Sverige?

Asyl i Sverige?

Ifall du vill söka asyl i Sverige ska du antingen lämna in din ansökan hos gränspolisen vid inresan eller hos en av Migrationsverkets ansökningsenheter.

Som asylsökande har du även rätt till ett offentligt biträde vars roll blir att hjälpa dig igenom hela processen i allt från möten med olika myndigheter, ta fram och ordna med nödvändig dokumentation till ett eventuellt överklagande i domstol.

Redan till första mötet med biträdet är det en god idé att ta med identitetshandlingar som födelsebevis, pass eller ID-kort. Ta även med handlingar eller dokument som kan styrka dina skäl för att söka asyl. Det kan handla om allt från officiella dokument av myndigheter i hemlandet till tidningsurklipp. Ifall du har behov av en tolk så bör du meddela detta i god tid och även berätta om tolken ska förstå en speciell dialekt.

För asylsökande utses ett offentligt biträde av Migrationsverket som den sökande inte behöver betala något för. Du har även rätten att själv välja vilket ombud du vill ska representera dig, men vill du att en specifik advokat ska hjälpa dig så bör du ange detta redan vid din ansökan till Migrationsverket.

Kontakta oss på K advokater så är vi med dig från början till slut.