Behöver du hjälp?
Ring 073-382 32 05

Asyl & Migrationsrätt

Svensk lag – Vi hjälper dig

Ifall man tvingas fly från förföljelser eller ett land i krig är svensk lag troligtvis inte det främsta man tänker på när man anländer hit. Men ska du påbörja en ansökningsprocess med Migrationsverket så är det oundvikligen vad du kommer att stöta på. Det rådande läget i Sverige för migrationsrätt är dessutom ovanligt komplicerat och kan komma att förändras när som helst. Behärskar man sedan inte språket så kan det bli många frågor som uppstår och behovet av ett professionellt ombud som kan hjälpa dig att nå det beslut du önskar är minst sagt stort.

Lång erfarenhet av asylärenden

Vi på K advokater har lång erfarenhet av asyl- och migrationsärenden där vi som offentliga biträden eller privata ombud har hjälpt klienter med att söka asyl, medborgarskap, arbetstillstånd och uppehållstillstånd.

Asylrätt

Det finns olika sätt att ansöka om asyl i Sverige. Du kan antingen lämna in ansökan hos en av Migrationsverkets ansökningsenheter eller direkt hos gränspolisen vid inresan. Vi denna ansökningsprocess kan vi som advokatbyrå bistå med hjälp. Du har rätt till ett offentligt biträde från början till slut. Vi har lång erfarenhet inom asylrätt.

Uppehållstillstånd

Uppehållstillstånd kan du söka på flera olika grunder. Exempel på situationer som kan göra dig berättigad att ansöka om uppehållstillstånd är om du är anhörig till någon som redan bor i Sverige, om du fått ett jobb i Sverige eller om du planerar studera på universitet eller högskola. Vid en ansökan finns det mycket att tänka på, genom att ta hjälp av en advokat kan processen förenklas.

Kontakta oss för en kostnadsfri inledande rådgivning så kommer vi fram till hur vi kan hjälpa dig.