Behöver du hjälp?
Ring 073-382 32 05

K advokater advokatbyrå i Göteborg & Borås

SPECIALISTER PÅ BROTTMÅL, VÅRDNADSTVISTER,  MIGRATIONSRÄTT OCH SOCIALRÄTT

Vi är en etablerad advokatbyrå med kontor i Borås och Göteborg. Vi har valt att specialisera oss inom brottmål, vårdnadstvister, migrationsrätt och socialrätt. Vi tror inte att det är möjligt att vara bästa på allt och därav specialiseringen. Vi har som mål att alltid vara tillgängliga för att du snabbt ska få råd av en advokat. Prova att ring oss så får du se.

Advokatens arbete går ut på att ge klienten råd som är det bäst lämpade ur rättslig synpunkt. Därefter är det klienten själv som bestämmer vilka åtgärder som ska vidtas. Det är alltså alltid klienten som bestämmer hur ett ärende ska drivas med stöttning av advokaten.

Vi arbetar primärt med brottmål som innefattar försvarare och målsägandebiträde, utlänningsrätt som innefattar bl.a. uppehållstillstånd och asyl, vårdnadstvister och försäkringstvister. Andra områden som vi arbetar med är allmän familjejuridik, fordringar och mycket annat.

En stor fördel med att ringa oss för dig som behöver en advokatfirma i Göteborg eller Borås är att du snabbt får svar och råd, och du får rådgivning av en advokat i direkt, utan mellanhänder så som jurister. Vi tror på att hantera ditt ärende med omsorg samtidigt som du som kund till advokatbyrån får raka svar. Oavsett om du söker en brottmålsadvokat, allmän advokatbyrå eller vill ha råd kring en vårdnadstvist så är du bara ett samtal eller mail ifrån att få svar på vilken väg som är bäst att ta.

Är du i behov av juridisk rådgivning så hör av dig till oss. Det första inledande samtalet är alltid gratis och du får tala direkt med en av våra advokater för att diskutera hur din situation bör hanteras.

BROTTMÅL

Vi på K advokater har lång erfarenhet av olika brottmål där vi ständigt arbetar för dina rättigheter och alltid sätter dig som klient i fokus. Oavsett om du bara är ute efter rådgivning av en advokat eller vill och behöver få hjälp i en rättslig process finns vi här för dig. Har du anlitat en brottmålsadvokat får du en offentlig försvarare som kan ge dig rätt råd hur du bäst bör agera utifrån olika situationer. Hos oss kan du alltid känna dig trygg med att få representation som tror på dig oavsett om du är misstänkt eller utsatt för brott.

VÅRDNADSTVIST

De flesta av oss kommer någon gång under livet i kontakt med familjerättsliga frågor. Det är alla de juridiska frågor som handlar om den närmaste familjen och just därför kan det inte bara kännas komplicerat att reda ut på egen hand, utan också känslomässigt påfrestande att vara i en tvist med någon som har stått en så pass nära. Vi på K advokater har lång erfarenhet av familjerätt där vi hjälpt många familjer i Borås, Göteborg och andra kommuner i landet att hitta den bästa lösningen för just deras ärende.

MIGRATIONSRÄTT

Ifall man tvingas fly från förföljelser eller ett land i krig är svensk lag troligtvis inte det främsta man tänker på när man anländer hit. Men ska du påbörja en ansökningsprocess med Migrationsverket så är det oundvikligen vad du kommer att stöta på. Det rådande läget i Sverige för migrationsrätt är dessutom ovanligt komplicerat och kan komma att förändras när som helst. Behärskar man sedan inte språket så kan det bli många frågor som uppstår och behovet av ett professionellt ombud som kan hjälpa dig att nå det beslut du önskar är minst sagt stort.

SOCIALRÄTT

LVU och LVM är förkortningar för tvångsomhändertagande av barn och vuxna. Grunden för att socialtjänsten ska omhänderta någon är att denne riskerar att skada sig själv eller sin omgivning allvarligt. För unga handlar det vanligtvis om missbruk av droger eller kriminalitet eller att den unges föräldrar brister i omsorgen. För vuxna är det vanligtvis ett missbruk av narkotika eller alkohol som ligger till grund för ett tvångsomhändertagande. Det är socialtjänsten som inleder ett ärende som senare prövas av Förvaltningsrätten.