Advokatbyrå i Göteborg och Borås

K Advokater
Rättshjälp i Göteborg

ADVOKATBYRÅ MED INRIKTNING

Vi är en advokatbyrå med kontor i Göteborg och Borås. Vi har valt att specialisera oss inom brottmål, vårdnadstvister och migrationsrätt. Vi tror inte att det är möjligt att vara bästa på allt och därav inriktningen. Vi har som mål att alltid vara tillgängliga för att du snabbt ska få råd av en advokat. Prova att ring oss så får du se.

En advokats arbete går ut på att ge råd till klienten som är det bäst lämpade ur ett rättsligt perspektiv. Därefter är det klienten själv som bestämmer vilka åtgärder som ska vidtas. Det är således alltid klienten som bestämmer vad som ska göras men med stöttning av advokaten.

VAD ÄR EN ADVOKAT?

Advokat är en skyddad titel och endast den som är ledamot av Sveriges Advokatsamfund får kalla sig det. Totalt finns det 5 500 aktiva advokater i Sverige varav 2 200 arbetar med humanjuridik vilket innefattar bland annat brottmål, vårdnadstvister och utlänningsrätt.

Hos oss får du alltid prata med en advokat direkt utan mellanhänder med mindre erfarenhet. Vanligt förekommande är att advokatbyråer anställer biträdande jurister vilket är en person som avser att bli advokat men inte blivit det ännu. På en advokatbyrå får endast advokater och biträdande jurister lämna juridisk rådgivning. Jurist är person som genomgått en juristutbildning men inte arbetar på en advokatbyrå utan på en juristbyrå.

Advokater är därmed den absoluta eliten av jurister i Sverige. En advokat kostar inte mer att anlita än en biträdande jurist eller en jurist utan vi arbetar alla med samma taxa. De flesta känner inte till det men efter att ha blivit upplyst om hur det förhåller sig är det självklara valet att alltid anlita en advokat. Titeln advokat är en kvalitetsstämpel och du som klient får ta del av alla fördelar som god advokatsed innefattar. Exempelvis får en advokat inte ange ett specialistområde utan att faktiskt ha specialistkunskap inom det. K advokater är specialister på brottmål, vårdnadstvister och migrationsrätt.

Advokat
Jurist Borås

DET ÄR VÄRT ATT FRÅGA

Vi arbetar primärt med brottmål som innefattar offentlig försvarare, privat försvar och målsägandebiträde, utlänningsrätt som innefattar asyl och olika typer av uppehållstillstånd exempelvis arbetstillstånd, anknytning och medborgarskap och vårdnadstvister som innefattar vårdnad, boende och umgänge.

Är du i behov av en advokat i Göteborg eller Borås är du välkommen att ringa oss. Du kommer snabbt få svar om vi är rätt advokatbyrå att hjälpa dig. Du får alltid prata med en advokat direkt utan mellanhänder som biträdande jurister eller jurister. Vi kommer hantera ditt ärende med omsorg samtidigt som du som klient till advokatbyrån får raka svar. Om du söker en brottmålsadvokat, målsägandebiträde, advokat till en vårdnadstvist eller en advokat till ett migrationsärende är du bara ett telefonsamtal från att få hjälp.

Är du i behov av juridisk rådgivning är du välkommen att kontakta oss. Det första inledande samtalet är alltid gratis och du får tala med en advokat direkt för att diskutera hur din situation bör hanteras.