Advokatbyrå i Borås och Göteborg

K Advokater

VI ÄR SPECIALISTER PÅ BROTTMÅL, VÅRDNADSTVISTER OCH  MIGRATIONSRÄTT

Vi är en etablerad advokatbyrå med kontor i Borås och Göteborg. Vi har valt att specialisera oss inom brottmål, vårdnadstvister och migrationsrätt. Vi tror inte att det är möjligt att vara bästa på allt och därav inriktningen. Vi har som mål att alltid vara tillgängliga för att du snabbt ska få råd av en advokat. Prova att ring oss så får du se.

En advokats arbete går ut på att ge råd till klienten som är det bäst lämpade ur ett rättsligt perspektiv. Därefter är det klienten själv som bestämmer vilka åtgärder som ska vidtas. Det är således alltid klienten som bestämmer vad som ska göras men med stöttning av advokaten.

Advokat är en skyddad titel och endast den som är ledamot av Sveriges Advokatsamfund får kalla sig det. Totalt finns det 5 500 aktiva advokater i Sverige varav 2 200 arbetar med humanjuridik vilket innefattar bland annat brottmål, vårdnadstvister och utlänningsrätt.

Hos oss får du alltid prata med en advokat direkt utan mellanhänder med mindre erfarenhet. Vanligt förekommande är att advokatbyråer anställer s.k. biträdande jurister vilket är en person som avser att bli advokat men inte blivit det ännu. På en advokatbyrå får endast advokater och biträdande jurister lämna juridisk rådgivning. Jurist är person som genomgått en juristutbildning men inte arbetar på en advokatbyrå utan på en s.k. juristbyrå. Advokater är därmed den absoluta toppen av jurister i Sverige. En advokat kostar inte mer att anlita än en biträdande jurist eller en jurist utan vi arbetar alla med samma taxa. De flesta känner inte till det men efter att ha blivit upplyst om hur det förhåller sig är det självklara valet att alltid anlita en advokat. Titeln advokat är en kvalitetsstämpel och du som klient får ta del av alla fördelar som god advokatsed innefattar. Ett exempel är att en advokat inte får ange ett specialistområde utan att faktiskt ha specialistkunskap inom det. K advokater är specialister på brottmål, vårdnadstvister och migrationsrätt.

Vi arbetar primärt med brottmål som innefattar offentlig försvarare, privat försvar och målsägandebiträde, utlänningsrätt som innefattar asyl och olika typer av uppehållstillstånd exempelvis arbetstillstånd, anknytning och medborgarskap och vårdnadstvister som innefattar vårdnad, boende och umgänge.

Är du i behov av en advokat i Borås eller Göteborg är du välkommen att ringa oss. Du kommer snabbt få svar om vi är rätt advokatbyrå att hjälpa dig. Du får alltid prata med en advokat direkt utan mellanhänder som biträdande jurister eller jurister. Vi kommer hantera ditt ärende med omsorg samtidigt som du som klient till advokatbyrån får raka svar. Om du söker en brottmålsadvokat, målsägandebiträde, advokat till en vårdnadstvist eller en advokat till ett migrationsärende är du bara ett telefonsamtal från att få hjälp.

Är du i behov av juridisk rådgivning är du välkommen att kontakta oss. Det första inledande samtalet är alltid gratis och du får tala med en advokat direkt för att diskutera hur din situation bör hanteras.

BROTTMÅL

Vi på K advokater har lång erfarenhet av olika brottmål där vi ständigt arbetar för dina rättigheter och alltid sätter dig som klient i fokus. Oavsett om du bara är ute efter rådgivning av en advokat eller vill och behöver få hjälp i en rättslig process finns vi här för dig. Har du anlitat en brottmålsadvokat får du en offentlig försvarare som kan ge dig rätt råd hur du bäst bör agera utifrån olika situationer. Hos oss kan du alltid känna dig trygg med att få representation som tror på dig oavsett om du är misstänkt eller utsatt för brott.

VÅRDNADSTVIST

De flesta av oss kommer någon gång under livet i kontakt med familjerättsliga frågor. Det är alla de juridiska frågor som handlar om den närmaste familjen och just därför kan det inte bara kännas komplicerat att reda ut på egen hand, utan också känslomässigt påfrestande att vara i en tvist med någon som har stått en så pass nära. Vi på K advokater har lång erfarenhet av familjerätt där vi hjälpt många familjer i Borås, Göteborg och andra kommuner i landet att hitta den bästa lösningen för just deras ärende.

MIGRATIONSRÄTT

Ifall man tvingas fly från förföljelser eller ett land i krig är svensk lag troligtvis inte det främsta man tänker på när man anländer hit. Men ska du påbörja en ansökningsprocess med Migrationsverket så är det oundvikligen vad du kommer att stöta på. Det rådande läget i Sverige för migrationsrätt är dessutom ovanligt komplicerat och kan komma att förändras när som helst. Behärskar man sedan inte språket så kan det bli många frågor som uppstår och behovet av ett professionellt ombud som kan hjälpa dig att nå det beslut du önskar är minst sagt stort.