Behöver du hjälp?
Ring 073-382 32 05

Verksamhet

Vår verksamhet – vilka är vi?

K advokater är en väletablerad advokatbyrå i främst Borås och Göteborg men verkar även övriga delar av landet. Vi har lång erfarenhet inom juridik och har hjälpt klienter med olika typer av rättsliga frågor – som exempelvis vårdnadstvister, asylfrågor och bodelningar. Hos oss kan du känna dig trygg.

Hos oss erhåller klienten kontinuerligt löpande information om ärendets fortlöpande och har på så sätt den fullständiga informationen som krävs för att kunna avgöra vad för sorts beslut han eller hon önskar fatta. Ärenden som berör förhållanden i andra nationer handlägger vi tillsammans med advokat på ifrågavarande ort. För oss är det otroligt viktigt att du som klient vet att du kan anförtro dig till vår byrå utan risk. Vi alla på firman har självklart tystnadsplikt och får inte yppa något som har meddelats oss i förtroende.

Kontakta gärna oss så berättar vi mer om oss och hur vi kan hjälpa dig.

Några juridiska tjänster vi erbjuder:

  • Försvarare i brottmål 
  • Uppehållstillstånd t.ex. asyl, arbetstillstånd och anknytning 
  • Tvist om vårdnad (vårdnadstvist), umgänge och barns boende
  • Målsägandebiträde
  • Testamente, äktenskapsförord och samboavtal
  • LVM och LVU
  • Skadestånd
  • Försäkringstvist
  • Fordringar