Behöver du hjälp?
Ring 073-382 32 05

LVU och LVM

Tvångsomhändertagande – vi hjälper dig

LVU är en förkortning för lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Ett mer vanligt förekommande begrepp är tvångsomhändertagande av barn. Det innebär att socialtjänsten med tvång omhändertar barn och skiljer det från föräldrarna. Grunden för omhändertagandet kan vara att den unges föräldrar inte kan ge barnet en trygg uppväxt. Det förekommer även att den unge riskerar att skada sig själv eller andra genom missbruk av narkotika eller genom att begå brott.

LVM är en förkortning för lag om vård av missbrukare. Även här handlar det om ett tvångsomhändertagande från socialtjänstens sida. Grunden är vanligtvis missbruk där den berörde riskerar att skada sig själv allvarligt.