Behöver du hjälp?
Ring 073-382 32 05

Advokat inom Familjerätt i Göteborg och Uddevalla

De flesta av oss kommer någon gång under livet i kontakt med familjerättsliga frågor

 Det är alla de juridiska frågor som handlar om den närmaste familjen och just därför kan det inte bara kännas komplicerat att reda ut på egen hand, utan också känslomässigt påfrestande att vara i en tvist med någon som har stått en så pass nära. Vi på K advokater har lång erfarenhet av familjerätt där vi hjälpt många familjer i Borås, Göteborg och andra kommuner i landet att hitta den bästa lösningen för just deras ärende.

Rättslig rådgivning inom familjerätt

Vårdnadstvister

Behöver du hjälp att ansöka om ensam eller delad vårdnad, har du frågor angående boende- och umgängestvister? Vårdnadstvister är ofta krävande, har ni som föräldrar svårt att komma överens kan det underlätta att ta professionell hjälp av en advokat. Vi har lång erfarenhet av vårdnadstvister.

Samboavtal och äktenskapsförord

Vid en skilsmässa eller separation kan den ena parten kräva att egendomen skall delas lika, efter den så kallade hälfendelningsprincipen. Principen gäller oavsett om en egendom bara betalats av ena hälften, gått i arv etcetera. Genom att teckna ett samboavtal eller ett äktenskapsförord kan parterna reglera huruvida viss egendom skall uteslutas från bodelningen. Vi kan hjälpa dig med att både upprätta och bevittna juridiskt korrekta avtal.

Skilsmässa och bodelning

En separation är ofta en konfliktfylld situation. Du ställs inför svåra frågor och starka känslor förekommer ofta. I de fall där parterna inte kan komma fram till en ömsesidig lösning kan en bodelningsförrättare behöva utses. Genom att ta hjälp av en advokatbyrå kan du få hjälp med värdefull juridisk rådgivning i svåra denna situation.

Vi på K advokater hjälper dig med dessa svåra frågor inom familjerätt.

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri inledande rådgivning så ser vi till att komma med bästa möjliga lösningen för dina rättsliga frågor.