Försäkringstvist

Ersättning av ditt försäkringsbolag

Försäkringstvist innebär att du begärt ersättning av ditt försäkringsbolag som inte vill ge dig någon ersättning eller en för låg ersättning. Vi hjälper dig från ett första möte fram tills en eventuell huvudförhandling i tingsrätten. Många ärenden förlikas redan på ett tidigt stadium efter att försäkringsbolaget erhållit ett kravbrev från oss.

I en hemförsäkring finns vanligtvis rättsskydd vilket kan användas vid kontakt med advokatbyrå. Resultatet är att kostnaderna som uppstår hålls på en hanterbar nivå.