Behöver du hjälp?
Ring 073-382 32 05

Försäkringstvist

Ersättning av ditt försäkringsbolag

Försäkringstvist innebär att du kräver ersättning från ditt försäkringsbolag som inte vill ge dig någon ersättning eller en för låg ersättning. Vi hjälper dig från ett första möte fram tills en eventuell huvudförhandling i tingsrätten. Många ärenden förlikas redan på ett tidigt stadium efter att försäkringsbolaget erhållit ett kravbrev från oss. Om försäkringsbolaget inte går med på kravet är nästa steg att lämna in en ansökan om stämning till tingsrätten som avgör vem som har rätt.

Vanligt förekommande är att försäkringsbolag nekar ersättning för en bil som stulits eller blivit förstörd på grund av brand eller olycka.

I en hemförsäkring finns vanligtvis något som heter rättsskydd vilket användas vid kontakt med advokatbyrå. Resultatet är att kostnaderna som uppstår hålls på en hanterbar nivå.