Offentlig biträde hos Migrationsverket

Vid ansökan om asyl och andra ärenden kan du få ett Offentligt biträde av Migrationsverket

Ansökan kan lämnas in vid en svensk ambassad eller t.om. göras på internet. För en arbetsgivare som vill anställa utländsk arbetskraft är det dock en hel del att tänka på. Anställningen måste annonseras ut, facket måste involveras i processen och arbetsgivarens ekonomiska ställning ska redovisas.

Några av kraven för att arbetstillstånd ska bli beviljat är att arbetsgivaren tänker teckna sjukförsäkring, tjänstepensionsförsäkring och livförsäkring för arbetstagaren, att tjänsten har utannonserats, att anställningsvillkoren är goda och att omfattningen av arbetet är sådan att lönen är minst 13 000 kr per månad.

Kontakta oss på K advokater så hjälper vi både dig som privatperson eller företag med att söka arbetstillstånd.